மூடு

அரசு மானியத்துடன் கால்நடைகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டம்

அரசு மானியத்துடன் கால்நடைகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
அரசு மானியத்துடன் கால்நடைகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டம்

கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, கால்நடை காப்பீட்டுதிட்டத்தின் கீழ் அரசுமானியத்துடன் கால்நடை அலகுகள் காப்பீடு செய்தல்-மாவட்டஆட்சித்தலைவர் தகவல்.

07/07/2021 20/07/2021 பார்க்க (326 KB)