மூடு

மனுநீதி நாள் முகாம்.

02/11/2018 - 30/11/2018
கடலூர் மாவட்டம், சிறுப்பாக்கம்

கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் 29/11/2018 அன்று கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர்வட்டம்,சிறுப்பாக்கம் குறுவட்டம், சிறுப்பாக்கம் கிராமத்தில் மனுநீதி நாள் முகாம் நடைபெற உள்ளது.

 

பார்க்க (3 MB)