மூடு

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக பள்ளிகளை மீண்டும் திறப்பதற்கான கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/01/2021
Review Meeting for the reopening of schools

10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்காக பள்ளிகள் மீண்டும் திறப்பதற்கான முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்டஆட்சித் தலைவா் அவா்கள் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆய்வுக் கூட்டத்தின் விபரம் [55 kb]