மூடு

விவசாயிகளுக்கு பயிா்கடன் தள்ளுபடி சான்றிதழ் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கியில் நேரடி பணி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2021
Co-operative Society loan cancellation Certificate to Farmers

விவசாயிகளுக்கு பயிா்கடன் தள்ளுபடி சான்றிதழ் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கியில் நேரடி நியமன உதவியாளா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சா் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவா்களால் வழங்கப்பட்டது.

விவசாயிகளுக்கு பயிா்கடன் தள்ளுபடியின் விபரம்  [28 kb]

Direct Employment Order in Co-operative Bank

Co-operative Society loan cancellation Certificate to Farmers

Co-operative Society loan cancellation Certificate to Farmers