மூடு

வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2020
Voter list observer-led review meeting

கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்காளா் பட்டியல் சுருக்கமுறைத் திருத்தம் தொடர்பாக வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் திரு.சஜ்ஜன்சிங் சு.சவான்.இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

வாக்காளர் பட்டியல் பார்வையாளர் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டத்தின் விபரம் [32 kb]

ஆய்வுக்கூட்டத்தின் விபரம்  [46 kb]

Voter list observer-led review meeting

Voter list observer-led review meeting