மூடு

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/10/2019
Awareness Program

கடலூர் மாவட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கான வாக்காளர் சரிபார்ப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.வெ.அன்புச்செல்வன்,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கடலூர் ஜாங்கீட் திருமண மண்டபத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கான வாக்காளர் சரிபார்ப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.வெ.அன்புச்செல்வன்,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் இன்று (04.10.2019) நடைபெற்றது

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி விபரம் [59 Kb ]