மூடு

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து கடலூர் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/10/2020
Cuddalore District Monitoring Officer inspects Northeast monsoon works

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையா், முதன்மை செயலா் மற்றும் கடலூர் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் திரு.ககன்தீப்சிங் பேடி,இஆப., அவர்கள் ஆய்வு.

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து ஆய்வின் விபரம்  [32 kb]

District Monitoring Officer inspects Northeast monsoon works

District Monitoring Officer inspects Northeast monsoon works

District Monitoring Officer inspects Northeast monsoon works

District Monitoring Officer inspects Northeast monsoon works