மூடு

லஞ்சஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/10/2021
Anti-Corruption Awareness Week

லஞ்சஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தினை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.கி.பாலசுப்ரமணியம், இஆப., அவர்கள் தலைமையில் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.

உறுதிமொழியின் விபரம்  [22 kb]