மூடு

முல்லை கோ-ஆப்டெக்ஸ் தீபாவளி-2020 விற்பனை துவக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2020
Co-optex Deepavali -2020 Sales launch

கடலூர் மாவட்டம் முல்லை கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி-2020 விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்.

முல்லை கோ-ஆ்ப்டெக்ஸ் விற்பனை துவக்க விபரம் [31 kb]

Co-optex Deepavali -2020 Sales launch

Co-optex Deepavali -2020 Sales launch

Co-optex Deepavali -2020 Sales launch