மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் – 06.01.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/01/2022
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கணினிமுறை குலுக்கல்(நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்) 06.01.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 27 KB)