மூடு

மாவட்ட இரத்த முகாம் அமைப்பாளர்களுக்கு பாராட்டு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/10/2020
Blood donar Appreciation

கடலூர் மாவட்டம் இரத்ததான முகாம் அமைப்பாளர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

பாராட்டு விபரம் [40kb]

Blood donar Appreciation

Blood donar Appreciation