மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீராணம் ஏரியில் மீன்குஞ்சுளை விட்டாா்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/11/2020
Stocked the fish in Veeranam Lake

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இ.ஆ.ப., அவர்கள் வீராணம் ஏரியில் மீன்குஞ்சுளை விட்டாா்.

விபரம்  [24 kb]

Stocked the fish in Veeranam Lake