மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/09/2020
Narth east mansoon

வடகிழக்கு பருவமழை – வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் ஆய்வு.

ஆய்வின் விபரம் [32 kb ]

Narth east mansoon

Narth east mansoon

Narth east mansoon