மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/09/2020
ஆய்வு

தொண்டங்குறிச்சி, கம்மாபுரத்தில் உணவருந்தும் அறை மற்றும் சமயல்கூடம் கட்டும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு

ஆய்வின் விபரம் [ 20 Kb ]

Inspection