மூடு

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/10/2020
Scheme details

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் திட்டத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்தால் போற்றவும், பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கவும், பெண் குழந்தைகள் பட்டபடிப்பு படிக்க ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தகவல்

திட்ட விபரம் [36kb]