மூடு

புரெவி புயல் மறுசீரமைப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/12/2020
Review Meeting on the Burevi Storm

புரெவி புயல் மறுசீரமைப்பு பணிகள் குறித்து மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் திரு.பி.தங்கமணி அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவர்கள் தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆய்வுக்கூட்டத்தின் விபரம்  [37 kb]

Review Meeting on the Burevi Storm

Review Meeting on the Burevi Storm

Review Meeting on the Burevi Storm

Review Meeting on the Burevi Storm