மூடு

பண்ருட்டி வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட வளாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/06/2021
Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

பண்ருட்டி வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் அக்மாா்க் தரம்பிாிப்பு ஆய்வகம் ,திரவ உயிாி உர உற்பத்திமையம் ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் திரு.கி. பாலசுப்ரமணியம், இ.ஆ.ப.,அவா்கள் பாா்வையிட்டு ஆய்வுசெய்தாா்.

ஆய்வின் விபரம் [23 kb]

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory

Inspection in State Agmark Quality rating Laboratory