மூடு

நிவர் புயல் சேத விவரங்கள் குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2020
Consultative Meeting on Nivar Storm damage

நிவர் புயல் சேத விவரங்கள் மற்றும் மறுசீரமைப்பு குறித்து மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவர்கள் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் விபரம்  [35 kb]

Consultative Meeting on Nivar Storm damage