மூடு

நாடாளுமன்ற தேர்தல் – 2019

 

 Election image Election Image Election image Election image election image Election image NOTA Poster

 

கடலூர் மாவட்டம் – நாடளுமன்ற தேர்தல் – 2019 விபரங்கள்
வ. என் விபரங்கள் உள் விபரங்கள்
I பொது விபரங்கள்
1 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள்
2 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள்
II வெளியீடுகள்
1 தொகுதி வாரியாக படிவம்- 9,10,11,11ஏ பெறபட்ட விபரம்.
2 வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தவர்களின் பட்டியல்  [275 Kb ]
3 ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வேட்பாளர்களின் பட்டியல் [233 Kb]
4 வேட்பாளர்களின்  செலவினம்