மூடு

தொழில் துறை அமைச்சர் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 2 ஜிபி இலவச டேட்டா சிம் கார்டுகளை வழங்கினாா்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2021
Minister of Industry has provided 2GB free data SIM cards

கல்லூாி மாணவா, மாணவிகளுக்கு இணையவழியில் கல்வி கற்க 2ஜிபி இலவச டேட்டா சிம் காா்டுகளை மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சா் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவா்கள் வழங்கினாா்.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 2 ஜிபி இலவச டேட்டா சிம் கார்டுகள் வழங்கப்பட்ட விபரம்  [53 kb]

Minister of Industry has provided 2GB free data SIM cards

Minister of Industry has provided 2GB free data SIM cards

Minister of Industry has provided 2GB free data SIM cards