மூடு

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் புத்தக திருவிழாவை துவங்கிவைத்தார் 03.03.2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/03/2023
Minister Program

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் புத்தக திருவிழாவை துவங்கிவைத்தார் 03.03.2023 (PDF 24KB)