மூடு

தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி மருந்தகங்கள் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/11/2020
Inaugurated the Government Labour Insured Pharmacies.

சிதம்பரம், பண்ருட்டி, விருத்தாச்சலம் ஆகிய பகுதிகளில் தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி மருந்தகங்களை மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.

தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி மருந்தகங்கள் திறப்பின் விபரம் [43 kb]

inaugurated the Government Labour Insured Pharmacies.

Inaugurated the Government Labour Insured Pharmacies.