மூடு

தேர்தல் பயிற்சி – 31.01.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2022
தேர்தல் செய்திகள்

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குச்சாவடி பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி நடைபெற்றது. (PDF 58 KB)