மூடு

டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/09/2020
Dr Radhakrishanan award

2019-2020 ஆம் கல்வியாண்டில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 11 ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணன் விருதினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள்
வழங்கினார்.

டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணன் விருதின் விபரம் [40 KB ]

Dr. Radhakrishnan Award

Dr. Radhakrishnan Award

Dr. Radhakrishnan Award

Dr. Radhakrishnan Award