மூடு

சூாிய சக்தி மூலம் இயங்கும் மோட்டா் பம்ப் செட்க்கு -அரசு மானியம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/10/2020
Solar Power

சூாிய சக்தி மூலம் இயங்கும் மோட்டா் பம்ப் செட் அமைப்பதற்கு அரசு மானிய உதவி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தகவல்

மானிய உதவியின் விபரம் [29 kb]