மூடு

சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் – 03.01.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/01/2022
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் 03.01.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 69 KB)