மூடு

கோவிட் -19 விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/11/2020
COVID-19 Awareness Campaign

கோவிட் -19 விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரா் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

கோவிட் -19 விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின் விபரம்  [59 kb]

COVID-19 Awareness Campaign

COVID-19 Awareness Campaign

COVID-19 Awareness Campaign