மூடு

கீராப்பாளையம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிமன்ற தலைவர்களுக்கான கருத்தரங்கு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/12/2020
One day seminar for Panchayat Presidents of Keerapalayam Union

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் திட்டத்தில் கீராப்பாளையம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கான ஒரு நாள் கருத்தரங்கினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்.

ஒரு நாள் கருத்தரங்கின் விபரம்  [ 32 kb]

One day seminar for Panchayat Presidents of Keerapalayam Union

One day seminar for Panchayat Presidents of Keerapalayam Union

One day seminar for Panchayat Presidents of Keerapalayam Union

One day seminar for Panchayat Presidents of Keerapalayam Union