மூடு

கிருமி நாசினி தெளிப்பு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/04/2020
Antiseptic spray

கடலூர் மாவட்டத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு.வெ.அன்புச்செல்வன்,இஆப.,; அவர்கள் தகவல்

கிருமி நாசினி தெளிப்பு விபரம்   [ 30 Kb ]

Antiseptic spray

Antiseptic spray