மூடு

கிராம சபைக்கூட்டமூம் மணுநிதிநாளூம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/07/2018
மனுநீதிநாள்

கடலூர் வட்டம் வெள்ளக்கரை ஊராட்சியில் சிறப்பு கிராம சபைக்கூட்டம் மற்றும் மனுநீதிநாள் முகாம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.வே.ப.தண்டபாணி, இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில்; இன்று (25.07.2018) நடைபெற்றது

அதன் விபரம் இங்கே[32.8 KB]

Manu neethinal Patta DistributationManuneethi nal Auto DistributationSweeing meachineArificial Limb distributataion