மூடு

கிராம உதவியாளர் தேர்வு முடிவுகள் – 14.01.2023

>

வருவாய் வட்ட வாரியான கிராம உதவியாளர் தேர்வு முடிவுகள்
வ.எண் வருவாய் வட்டம்
1 கடலுர் (PDF 666 KB)
2 பண்ருட்டி (PDF 824KB)
3 குறிஞ்சிப்பாடி (PDF 181 KB)
4 சிதம்பரம் (PDF 679 KB)
5 காட்டுமன்னாா்கோவில் (PDF 1.17 MB)
6 புவனகிரி (PDF 829 KB)
7 ஸ்ரீமுஷ்ணம் (PDF 454 KB)
8 விருத்தாசலம் (PDF 551 KB)
9 திட்டக்குடி (PDF 220KB)
10 வேப்பூர் (PDF 355KB)