மூடு

கிராம அளவிலான குழுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/09/2020
village level meeting

விலையில்லா கறவை பசுக்கள், வௌ்ளாடுகள் வழங்க பயனாளிகள் தேர்வு செய்ய கிராம அளவிலான குழுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கூட்த்தின் விபரம் [ 31 KB ]