மூடு

காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு தடுப்பு அரண்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/05/2020
Police bari guards inspection

கடலூர் மாவட்டத்தில் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு தடுப்பு அரண்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு வெ.அன்புச்செல்வன் இ.ஆ.ப. அவர்கள் ஆய்வு.

ஆய்வு விபரம் [ 29 Kb ]

Police bari guards inspection

Police bari guards inspection

Police bari guards inspection

Police bari guards inspection