மூடு

கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/12/2020
Consultation Meeting

மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் அடிப்படை தேவைகள் குறித்து கலந்தாய்வுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கலந்தாய்வுக்கூட்டத்தின் விபரம்  [38 kb]