மூடு

கடலூா் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சாின் அம்மா மினி கிளினிக் தொடக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2020
Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

கடலூா் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் அம்மா மினி கிளினிக் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.

அம்மா மினி கிளினிக் தொடக்கத்தின் விபரம்  [56 kb]

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic

Inauguration of Chief Minister's Mother Mini Clinic