மூடு

கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/11/2020
Integrated Child Protection Program in Cuddalore District

கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளின் பயன்பாட்டிற்கு தேவையான பொருள் கொள்முதல் செய்வதற்கு பல்வேறு குழந்தைகள் இல்லங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது.

ஒருங்கிணைந்த குழங்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டதின் விபரம்  [67 kb]

Integrated Child Protection Program in Cuddalore District