மூடு

ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவி மற்றும் விலையில்லா வீட்டுமனைப்பட்டா பயனாளிகளுக்கு மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சா் அவா்கள் வழங்கினாா்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2021
financial assistance for the marriage of poor womens

ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவி, தலா 8 கிராம் தாலிக்கு தங்கம் மற்றும் விலையில்லா வீட்டுமனைப்பட்டா ஆகியவற்றை மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சா் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவா்கள் வழங்கினாா்கள்.

ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவி மற்றும் விலையில்லா வீட்டுமனைப்பட்டாவின் விபரம்  [28 kb]

விலையில்லா வீட்டுமனைப்பட்டா பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட விபரம்  [29 kb]

ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவியின் விபரம் [46 kb]

financial assistance for the marriage of poor womens

Free House site patta

financial assistance for the marriage of poor womens

financial assistance for the marriage of poor womens