மூடு

ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் நடைபெற்றுவரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2020
Review meeting on development projects

ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் நடைபெற்றுவரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் அனைத்தும் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி, இ.ஆ.ப., அவர்கள் உத்தரவு.

வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டத்தின் விபரம்  [48 kb]

Review meeting on development projects