மூடு

ஊரக புத்தாக்க திட்டம் குறித்து ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2020
Review meeting on Rural Innovation Project

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டம் குறித்து ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

ஆய்வு கூட்டத்தின் விபரம்  [19 kb]

Review meeting on Rural Innovation Project