மூடு

ஊட்டச்சத்து வார விழா தொடக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/09/2020
Nutrition Week

ஊராட்சி ஓன்றியங்களில் ஊட்டச்சத்து வார விழா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்.

விபரம் [ 54 KB ]

Nutrition Week