மூடு

உலக கைகழுவும் தினம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2020
World Handwashing Day

உலக கைகழுவும் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.சந்திரசேகர் சாகமூரி,இஆப., அவர்கள் கைகளை கழுவி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.

உலக கைகழுவும் தின விபரம் [37 kb]

World Handwashing Day

World Handwashing Day