மூடு

ஆண்களுக்கான நவீன கருத்தடை விழிப்புணர்வு ரதம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2020
Modern Contraceptive Awareness for Men

கடலூர் மாவட்டம் ஆண்களுக்கான நவீன கருத்தடை இருவார விழிப்புணர்வு ரதத்தை மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு.எம்.சி.சம்பத் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

விழிப்புணர்வு ரததின் விபரம்  [42 kb]