மூடு

ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆசிரியர்களுக்கு இலவச மரக்கன்றுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/09/2021
distributed free saplings to teachers

ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.கி.பாலசுப்பிரமணியம்,இஆப.இஅவர்கள் மரக்கன்றினை நட்டுவைத்து, இலவச மரக்கன்றுளை ஆசிாியா்களுக்கு வழங்கினாா்.

ஆசிாியா் தினத்தின் விபரம் [384 kb]

distributed free saplings to teachers