மூடு

அனைத்து குறைதீர் கூட்டங்களும் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது – 08.01.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/01/2022

கோவிட்19 காரணமாக அனைத்து GDP கூட்டங்களும் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. (PDF 27 KB)