மூடு

அங்கக இடுபொருட்கள் தயாாிப்பு குறித்த விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/08/2021
Training for farmers on organic inputs production

கடலூா் வரக்கால்பட்டில் அங்கக இடுபொருட்கள் தயாாிப்பு குறித்த விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் திரு.கி. பாலசுப்ரமணியம்,இ.ஆ.ப.,அவா்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

பயிற்சியின் விபரம்  [26 kb]

Training for farmers on organic inputs production

Training for farmers on organic inputs production