Close

Swami Sahajananda’s birthday

Publish Date : 29/01/2021
Swami Sahajananda's birthday

On the occasion of Swami Sahajananda’s birthday, the District Collector, Mr. Chandrasekhar Sakhamuri, IAS., paid homage to the statue of Swami Sahajananda at the Manimandapam in Chidambaram.

Swami Sahajananda’s birthday [48 kb]